Niet te missen !

Niet te missen….. dus noteer alvast !

Op 17 februari 2019 (het weekend na Valentijn)  brengen we een Valentijnsconcert..First Touch..sculpture by Hindi

Plaats: Buurthuis de Wieke – Wiekeplein Deerlijk (Molenhoek)
Wanneer: 17-02-2019  –  11u (aperitiefconcert)  en 16 u (koffieconcert)
Kaarten: 15 € (drankje en hapje inbegrepen) – kinderen < 12 j 8 €
Kaarten en info: nadinevpt@gmail.com of 0477/56 70 85

Een Valentijnsconcert… enkele mijmeringen.

Toen ik hoorde over de planning van een Valentijnsconcert kwam spontaan de vraag op:
Wat motiveert mensen om dit te organiseren of bij te wonen? Wat motiveert mensen om liefdesliederen te schrijven, te zingen of te beluisteren?

Ik denk dat dit te maken heeft met één van de meest fundamentele drijfveren van de mens. Elke mens wil enerzijds aansluiting vinden bij een groep (familie, vrienden, collega’s…) of een ander (geliefde,vriend of vriendin). Men wil verbondenheid, men wil er bij horen en zijn zoals…

Anderzijds wil ieder van ons “iemand zijn” door zich te onderscheiden van die andere(n), door op één of andere manier “uniek” of “anders” te zijn.
Juist in de liefde komen beide  wezenlijk samen. Men wil verbondenheid en ervaart tegelijkertijd het anders zijn.
Als we goed rondkijken zit die dualiteit of  “tweepoligheid” in alles. We zien ze op alle domeinen (op emotioneel, sociaal, psychologisch en spiritueel vlak enz…). Er zijn de tegenstellingen man – vrouw, extraversie – introversie, gevoel – rede, angst – vertrouwen, gezondheid – ziekte  enz… Zo kunnen we eindeloos doorgaan.

Zelfs op stoffelijk niveau blijkt het zo te zijn en blijken ook de meeste ‘elementaire deeltjes’  hun tegenpool te hebben.

Het is een levenslange opdracht om met dergelijke tegenstellingen te leren leven en die met elkaar te verzoenen binnen onszelf en in onze relatie met anderen. Het is juist deze confrontatie  met tegenstellingen die een enorme onrust & dynamiek teweeg brengt. Ook binnen de liefde of binnen een relatie is dit een fundamenteel gegeven.
We vinden dit overal terug, ook in de kunst. Denk aan de symboliek van:

 • Het kruis en de cirkel
  (twee symbolen die men bijvoorbeeld in bijna elke kathedraal terugvindt).

  • het kruis: verzoenen van de verticale en de horizontale dimensie.
  • de cirkel: resultaat van het eindproces, de verzoening van alle tegenstellingen en totale zelfrealisatie waardoor met zich ‘geheeld’ voelt, innerlijke vrede ervaart…  gesymboliseerd in de cirkel.

   Notre Dame Parijs met centraal het symbool van de cirkel

   Notre-Dame in Parijs

 • Amor en Psyche (o.m. in het Thorvaldsens Museum in Kopenhagen), archetypen van het vrouwelijke en het mannelijke.
  Amor en Psyche
 • Yin & Yang, universele symbolen uit de oosterse wereld die de complementariteit van tegengestelde polen prachtig symboliseren.
  Yin - Yang symbolen

Kunnen wij inschatten hoeveel muziek, of hoeveel kunst in het algemeen niet zou gecreëerd zijn indien mensen niet gedreven of beroerd zouden zijn door de liefde? De wereld zou heel zeker veel schraler en armer zijn.
De vraag rijst ook: Waarom willen mensen die geraakt zijn (o.m.door de liefde) zoveel kunst creëren?
Het lijkt er op dat mensen die diep geraakt zijn door iets nood hebben aan expressie. Men wil wat met voelt,ervaart of beleeft op een of andere manier uiten en vorm geven. Zowel de  ervaringen van voldoening als de hunkering naar en het gemis. Want – zoals ik Alicja Gescinska nog onlangs op de radio hoorde zeggen –  liefde gaat ook gepaard met pijn. Beide aspecten roepen om expressie. Waar kan dit beter dan in een “Valentijnsconcert”?

Liefdesliederen, liefdespoëzie, een Valentijnsconcert , alles heeft dus te maken met een zeer fundamenteel menselijk gegeven. Daarom hebben ze altijd bestaan en zullen ze altijd blijven bestaan en mensen aanspreken.

Als je het mij vraagt: Een bijzonder goed idee dus om dit te organiseren!

Bernard.

Terug naar de pagina met liederen en poëzie (alleen voor KPZ-leden)